دانش و فناوری
کد خبر : 21970
یکشنبه - 3 بهمن 1400 - 04:29

کناره‌گیری فرمانده‌نیروی‌دریایی‌آلمان پس اظهارات جنجالی

دریابان “کی آخیم شونباخ” فرمانده نیروی دریایی آلمان پس از اظهاراتی مبنی بر این‌که “کریمه هرگز به اوکراین باز نخواهد گشت ” که در پی آن در برلین و کشور‌های اروپایی جنجال آفرید، از سمت خودکناره گیری کرده است.

دریابان “کی آخیم شونباخ” فرمانده نیروی دریایی آلمان پس از اظهاراتی مبنی بر این‌که “کریمه هرگز به اوکراین باز نخواهد گشت ” که در پی آن در برلین و کشور‌های اروپایی جنجال آفرید، از سمت خودکناره گیری کرده است.