دانش و فناوری
کد خبر : 21754
چهارشنبه - 29 دی 1400 - 05:29

بوریس جانسون دروغ گفتن به پارلمان را تکذیب کرد

نخست‌وزیر انگلیس دروغ گفتن به پارلمان درباره برگزاری مراسم مهمانی در دوران قرنطینه را انکار کرده و از سؤالات مربوط به استعفایش طفره رفت.

نخست‌وزیر انگلیس دروغ گفتن به پارلمان درباره برگزاری مراسم مهمانی در دوران قرنطینه را انکار کرده و از سؤالات مربوط به استعفایش طفره رفت.