دانش و فناوری
کد خبر : 21622
دوشنبه - 27 دی 1400 - 13:31

درخواست۱۱۰قانونگذارآمریکایی برای افزایش فشار بر ایران

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: درخواست ۱۱۰ قانونگذار آمریکایی زمانی مطرح می‌شود که همه طرف های برجامی از روند خوب مذاکرات وین می گویند از این رو می توان دریافت که یک بازی سیاسی و رسانه ای است.

عضو هیات رییسه کمیسیون امنیت ملی مجلس گفت: درخواست ۱۱۰ قانونگذار آمریکایی زمانی مطرح می‌شود که همه طرف های برجامی از روند خوب مذاکرات وین می گویند از این رو می توان دریافت که یک بازی سیاسی و رسانه ای است.