دانش و فناوری
کد خبر : 21609
دوشنبه - 27 دی 1400 - 10:27

هشدار کانادا نسبت به سفر شهروندانش به اوکراین

‌مقامات کانادا با هشدار نسبت به سفر به اوکراین به دلیل تنش ها و تحرکات نظامی روسیه، خواستار پرهیز از سفر شهروندان به اوکراین شدند.

‌مقامات کانادا با هشدار نسبت به سفر به اوکراین به دلیل تنش ها و تحرکات نظامی روسیه، خواستار پرهیز از سفر شهروندان به اوکراین شدند.