دانش و فناوری
کد خبر : 21530
یکشنبه - 26 دی 1400 - 17:45

رژیم صهیونیستی به لبنان گاز صادر می‌کند

تلویزیون رژیم صهیونیستی از موافقت آمریکا با واردات گاز این رژیم به لبنان خبر داد.

تلویزیون رژیم صهیونیستی از موافقت آمریکا با واردات گاز این رژیم به لبنان خبر داد.