دانش و فناوری
کد خبر : 21526
یکشنبه - 26 دی 1400 - 14:32

گذشته هولناک طالبان مانع مشروعیت‌بخشی به آنها

فرحت حسین مهدوی، کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: یکی از چالش‌های مهمی که طالبان در امر به رسمیت شناخته شدن، با آن مواجه است، گذشته بسیار هولناک این گروه است که اکنون مدعی بوده آن طالبانی نیست که اواسط دهه ۱۹۹۰م تا ۲۰۰۱م بخشی اعظمی از افغانستان را به کمک برخی کشورهای همسایه و عربی اشغال […]

فرحت حسین مهدوی، کارشناس مسائل خاورمیانه گفت: یکی از چالش‌های مهمی که طالبان در امر به رسمیت شناخته شدن، با آن مواجه است، گذشته بسیار هولناک این گروه است که اکنون مدعی بوده آن طالبانی نیست که اواسط دهه ۱۹۹۰م تا ۲۰۰۱م بخشی اعظمی از افغانستان را به کمک برخی کشورهای همسایه و عربی اشغال کرد و وحشی‌گری‌هایی را رقم زد.