دانش و فناوری
کد خبر : 21502
یکشنبه - 26 دی 1400 - 08:27

برآوردی از تعداد مبتلایان روزانه به کرونا در اسرائیل

طبق برآوردهای رژیم صهیونیستی، هفته آینده روزانه ۱۰۰ هزار مورد ابتلا به سویه جدید کرونا یا BA۲ در این رژیم ثبت خواهد شد.

طبق برآوردهای رژیم صهیونیستی، هفته آینده روزانه ۱۰۰ هزار مورد ابتلا به سویه جدید کرونا یا BA۲ در این رژیم ثبت خواهد شد.