دانش و فناوری
کد خبر : 21445
شنبه - 25 دی 1400 - 15:27

جزئیات جدید از مرگ مشکوک فیلمبردار زن

بازپرس‌های پرونده قتل «هالینا هایچینز» فیلمبردار درگذشته اوکراینی، تلفن همراه متعلق به «الک بالدوین» را برای بررسی ضبط کردند.

بازپرس‌های پرونده قتل «هالینا هایچینز» فیلمبردار درگذشته اوکراینی، تلفن همراه متعلق به «الک بالدوین» را برای بررسی ضبط کردند.