دانش و فناوری
کد خبر : 21424
شنبه - 25 دی 1400 - 14:31

روسیه متحدان ناوالنی را تروریست نامید

هم‌زمان با اینکه “سرکوب مخالفان و چهره‌های سیاسی” در روسیه تقریبا یک سال پس از زندانی شدن الکسی ناوالنی ادامه دارد، مقامات این کشور دو تن از متحدان ناوالنی را به فهرست “تروریست‌ها و افراط‌گرایان” اضافه کردند.

هم‌زمان با اینکه “سرکوب مخالفان و چهره‌های سیاسی” در روسیه تقریبا یک سال پس از زندانی شدن الکسی ناوالنی ادامه دارد، مقامات این کشور دو تن از متحدان ناوالنی را به فهرست “تروریست‌ها و افراط‌گرایان” اضافه کردند.