دانش و فناوری
کد خبر : 21240
چهارشنبه - 22 دی 1400 - 18:27

طرح لایحه تحریم مقام‌های چین در سنای آمریکا

این لایحه علاوه بر مجوز دادن به این تحریم‌ها، بودجه فدرال برای پروژه‌های مشترک – در هر زمینه – با شرکت محققان مرتبط با آکادمی علوم چین را تعلیق می‌کند.

این لایحه علاوه بر مجوز دادن به این تحریم‌ها، بودجه فدرال برای پروژه‌های مشترک – در هر زمینه – با شرکت محققان مرتبط با آکادمی علوم چین را تعلیق می‌کند.