دانش و فناوری
کد خبر : 21196
چهارشنبه - 22 دی 1400 - 09:33

به زودی نیمی از جمعیت اروپا درگیر اومیکرون می‌شوند

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد سویه اومیکرون ویروس کرونا بیش از نیمی از جمعیت اروپا را در مدت ۶ تا ۸ هفته مبتلا خواهد کرد.

سازمان جهانی بهداشت اعلام کرد سویه اومیکرون ویروس کرونا بیش از نیمی از جمعیت اروپا را در مدت ۶ تا ۸ هفته مبتلا خواهد کرد.