دانش و فناوری
کد خبر : 21125
سه شنبه - 21 دی 1400 - 17:41

اعلام آمادگی چین برای ارائه کمک به قزاقستان

وزارت خارجه تاکید کرده است که این کشور رویکردی سازنده را در قبال اقدامات اتخاذ شده از سوی قزاقستان برای کمک به بازگشت آرامش و توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم این کشور در پیش می‌گیرد.

وزارت خارجه تاکید کرده است که این کشور رویکردی سازنده را در قبال اقدامات اتخاذ شده از سوی قزاقستان برای کمک به بازگشت آرامش و توسعه اقتصادی و بهبود معیشت مردم این کشور در پیش می‌گیرد.