دانش و فناوری
کد خبر : 21113
سه شنبه - 21 دی 1400 - 15:53

چین سومین شهر را نیز قرنطینه کرد

چین سومین شهر خود را نیز به قرنطینه کرونایی برد.

چین سومین شهر خود را نیز به قرنطینه کرونایی برد.