دانش و فناوری
کد خبر : 21075
سه شنبه - 21 دی 1400 - 08:12

نشست برجامی مجدد با هیات آمریکا بدون ایران در وین

نماینده روسیه در مذاکرات وین برای برچیدن تحریم ها علیه ایران از نشست مجدد اعضای برجام بدون ایران با هیات آمریکا خبر داد.

نماینده روسیه در مذاکرات وین برای برچیدن تحریم ها علیه ایران از نشست مجدد اعضای برجام بدون ایران با هیات آمریکا خبر داد.