دانش و فناوری
کد خبر : 21051
سه شنبه - 21 دی 1400 - 02:54

صربستان و بوسنی و هرزگوین در محاصره ناتو

صربستان و بوسنی و هرزگوین دو کشور در بالکان غربی هستند که به طور کامل توسط اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این منطقه محصور شده اند.

صربستان و بوسنی و هرزگوین دو کشور در بالکان غربی هستند که به طور کامل توسط اعضای پیمان آتلانتیک شمالی (ناتو) در این منطقه محصور شده اند.