دانش و فناوری
کد خبر : 20710
جمعه - 17 دی 1400 - 05:27

ممنوعیت پیام‌رسان‌های‌ خارجی در ارتش‌ سوئیس

ارتش سوئیس با ممنوع کردن استفاده از پیام رسان‌های خارجی، هنگام عملیات خدماتی، چون واتساپ، تلگرام و سیگنال، به پیام رسانی بومی روی آورده است.

ارتش سوئیس با ممنوع کردن استفاده از پیام رسان‌های خارجی، هنگام عملیات خدماتی، چون واتساپ، تلگرام و سیگنال، به پیام رسانی بومی روی آورده است.