دانش و فناوری
کد خبر : 20688
پنجشنبه - 16 دی 1400 - 18:28

نیوزلند به معاون اشرف غنی و خانواده‌اش پناهندگی داد

رسانه‌های نیوزلند گزارش دادند که دولت این کشور به سرور دانش؛ معاون دوم ریاست ‌جمهوری دولت پیشین افغانستان و ۱۳ عضو خانواده‌اش پناهندگی داده‌است.

رسانه‌های نیوزلند گزارش دادند که دولت این کشور به سرور دانش؛ معاون دوم ریاست ‌جمهوری دولت پیشین افغانستان و ۱۳ عضو خانواده‌اش پناهندگی داده‌است.