دانش و فناوری
کد خبر : 20604
چهارشنبه - 15 دی 1400 - 14:37

رسانه‌های اجتماعی معادلات جنگ را تغییر می‌دهند؟

فرض کنیم که روسیه به اوکراین حمله می‌کند و امریکا نیروی نظامی اعزام می‌کند. آیا امریکا باید رسانه‌های اجتماعی را در منطقه جغرافیایی میدان نبرد قطع کند؟ آیا باید سربازان را از داشتن گوش‌های هوشمند منع کنیم؟ آیا باید برق برج مخابراتی را قطع کرد؟

فرض کنیم که روسیه به اوکراین حمله می‌کند و امریکا نیروی نظامی اعزام می‌کند. آیا امریکا باید رسانه‌های اجتماعی را در منطقه جغرافیایی میدان نبرد قطع کند؟ آیا باید سربازان را از داشتن گوش‌های هوشمند منع کنیم؟ آیا باید برق برج مخابراتی را قطع کرد؟