دانش و فناوری
کد خبر : 20562
چهارشنبه - 15 دی 1400 - 02:28

گرفتاری شبانه رانندگان آمریکایی به دلیل کولاک برف

به دلیل کولاک شدید برف، هزاران راننده آمریکایی در بزرگراه ۹۵ خارج از واشنگتن دی سی شبانه سرگردان شدند.

به دلیل کولاک شدید برف، هزاران راننده آمریکایی در بزرگراه ۹۵ خارج از واشنگتن دی سی شبانه سرگردان شدند.