دانش و فناوری
کد خبر : 20547
سه شنبه - 14 دی 1400 - 21:34

قوانین جدید انگلیس برای ارتقای امنیت ملی این کشور

انگلیس قوانین جدیدی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا خرید و فروش‌هایی که ممکن است به امنیت ملی انگلیس آسیب برساند را بررسی و در صورت لزوم در آن‌ها مداخله کند.

انگلیس قوانین جدیدی را تصویب کرد که به این کشور اجازه می‌دهد تا خرید و فروش‌هایی که ممکن است به امنیت ملی انگلیس آسیب برساند را بررسی و در صورت لزوم در آن‌ها مداخله کند.