دانش و فناوری
کد خبر : 20387
یکشنبه - 12 دی 1400 - 20:32

راز محبوبیت و اسطوره شدن قاسم سلیمانی چه بود؟

راز محبوبیت قاسم سلیمانی در سرباز بودن و سرباز ماندن اوست. او بعد از دفاع مقدس، بین سیاستمدار بودن و سرباز بودن، آن چیزی را انتخاب کرد که بدان تعلق داشت و هیچ گاه از مرزهای سربازی عبور نکرد. 

راز محبوبیت و اسطوره شدن قاسم سلیمانی چه بود؟

راز محبوبیت قاسم سلیمانی در سرباز بودن و سرباز ماندن اوست. او بعد از دفاع مقدس، بین سیاستمدار بودن و سرباز بودن، آن چیزی را انتخاب کرد که بدان تعلق داشت و هیچ گاه از مرزهای سربازی عبور نکرد.