دانش و فناوری
کد خبر : 20331
یکشنبه - 12 دی 1400 - 01:57

هشدار درباره کودتا در ارتش آمریکا 

نظامی بازنشسته ارتش آمریکا هشدار داد که عناصر سرکش در ارتش این کشور ممکن است پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ اقدام به کودتا کنند.

نظامی بازنشسته ارتش آمریکا هشدار داد که عناصر سرکش در ارتش این کشور ممکن است پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۴ اقدام به کودتا کنند.