دانش و فناوری
کد خبر : 20308
شنبه - 11 دی 1400 - 13:05

لغو بیش از ۱۴۰۰ پرواز در آمریکا با گسترش اومیکرون

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۱۴۰۰ پرواز در ایالات متحده طی روز جمعه به خاطر شیوع سریع سویه اومیکرون ویروس کرونا لغو شده است.

آمار‌های رسمی نشان می‌دهد بیش از ۱۴۰۰ پرواز در ایالات متحده طی روز جمعه به خاطر شیوع سریع سویه اومیکرون ویروس کرونا لغو شده است.