دانش و فناوری
کد خبر : 18055
چهارشنبه - 10 آذر 1400 - 11:05

طرح وزیر اسرائیلی برای فرودگاه مشترک با فلسطین

وزیر همکاری منطقه‌ای رژیم صهیونیستی برای بازسازی فرودگاه بین‌المللی قدس که بریتانیا در دوره قیمومیت آن را احداث کرد و تبدیل آن به یک فرودگاه مشترک اسرائیلی-فلسطینی فشار می‌آورد.

وزیر همکاری منطقه‌ای رژیم صهیونیستی برای بازسازی فرودگاه بین‌المللی قدس که بریتانیا در دوره قیمومیت آن را احداث کرد و تبدیل آن به یک فرودگاه مشترک اسرائیلی-فلسطینی فشار می‌آورد.