دانش و فناوری
کد خبر : 18051
چهارشنبه - 10 آذر 1400 - 08:40

افزایش مبتلایان جهانی کرونا به بیش از ۲۶۳ میلیون نفر

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۶۳ میلیون نفر، شمار جان باختگان به بیش از پنج میلیون نفر و تعداد افراد بستری نیز به بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش یافت.

شمار مبتلایان به ویروس کرونا در جهان به بیش از ۲۶۳ میلیون نفر، شمار جان باختگان به بیش از پنج میلیون نفر و تعداد افراد بستری نیز به بیش از ۲۰ میلیون نفر افزایش یافت.