دانش و فناوری
کد خبر : 17885
سه شنبه - 9 آذر 1400 - 15:48

تقویت قدرت نظامی اولویت‌ اتحادیه اروپا در سال‌های آینده

یک رسانه آلمانی در مطلبی به برنامه زمان بندی اتحادیه اروپا برای استقلال نظامی از آمریکا و تقویت قدرت خود در این عرصه اشاره کرد.

یک رسانه آلمانی در مطلبی به برنامه زمان بندی اتحادیه اروپا برای استقلال نظامی از آمریکا و تقویت قدرت خود در این عرصه اشاره کرد.