دانش و فناوری
کد خبر : 17636
یکشنبه - 30 آبان 1400 - 20:29

واژگونی خودروی حامل پول در بزرگراهی در کالیفرنیا

به دنبال باز شدن ناگهانی درب یک خودروی زرهی حمل اسکناس در ایالت کالیفرنیای آمریکا، تردد خودرو‌ها در بزرگراه متوقف شد.

به دنبال باز شدن ناگهانی درب یک خودروی زرهی حمل اسکناس در ایالت کالیفرنیای آمریکا، تردد خودرو‌ها در بزرگراه متوقف شد.