دانش و فناوری
کد خبر : 17611
یکشنبه - 30 آبان 1400 - 09:37

کره شمالی: حقوق بشر تابع استانداردهای دوگانه است

وزارت امور خارجه کره شمالی از شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش های این نهاد به دلیل آن چه که استاندارد های دوگانه و جانبدارانه غربی برای حمله به شرایط حقوق بشری کشورش دانست، انتقاد کرده است.

وزارت امور خارجه کره شمالی از شورای حقوق بشر سازمان ملل و گزارش های این نهاد به دلیل آن چه که استاندارد های دوگانه و جانبدارانه غربی برای حمله به شرایط حقوق بشری کشورش دانست، انتقاد کرده است.