دانش و فناوری
کد خبر : 17107
شنبه - 22 آبان 1400 - 15:28

ترکیه زوج اسراییلی را به اتهام جاسوسی بازداشت کرد

زوج اسراییلی به جرم جاسوسی، در ترکیه بازداشت شدند.

زوج اسراییلی به جرم جاسوسی، در ترکیه بازداشت شدند.