دانش و فناوری
کد خبر : 16994
پنجشنبه - 20 آبان 1400 - 22:28

بلاروس اروپا را به قطع جریان انتقال گاز تهدید کرد

الساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز پنجشنبه احتمال قطع جریان انتقال گاز به اروپا را از خاک کشورش در برابر اعمال هرگونه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بر مینسک مطرح کرد.

الساندر لوکاشنکو رئیس جمهوری بلاروس روز پنجشنبه احتمال قطع جریان انتقال گاز به اروپا را از خاک کشورش در برابر اعمال هرگونه تحریم‌های تازه اتحادیه اروپا بر مینسک مطرح کرد.