دانش و فناوری
کد خبر : 16932
چهارشنبه - 19 آبان 1400 - 21:27

هیات‌قضایی‌عراق‌به‌شکایت‌های‌انتخاباتی‌رسیدگی‌می‌کند

هیات قضایی عراق به نمایندگی از شورای عالی قضایی این کشور، پرونده اعتراض‌ها و شکایت‌ها به نتایج انتخابات پارلمانی عراق را به دست گرفت.

هیات قضایی عراق به نمایندگی از شورای عالی قضایی این کشور، پرونده اعتراض‌ها و شکایت‌ها به نتایج انتخابات پارلمانی عراق را به دست گرفت.