دانش و فناوری
کد خبر : 16744
یکشنبه - 16 آبان 1400 - 23:42

پشت پرده ترور مصطفی الکاظمی چیست؟

ترور نافرجام مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بازتاب گسترده ای در سطح منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است و کارشناسان و تحلیلگران بین المللی از زوایای مختلفی به این ماجرا پرداخته اند. برخی این ترور را تلاش نافرجام مخالفان الکاظمی برای حذف او می دانند و برخی دیگر آن را طراحی شده […]

پشت پرده ترور مصطفی الکاظمی چیست؟

ترور نافرجام مصطفی الکاظمی نخست وزیر عراق بازتاب گسترده ای در سطح منطقه ای و بین المللی به همراه داشته است و کارشناسان و تحلیلگران بین المللی از زوایای مختلفی به این ماجرا پرداخته اند. برخی این ترور را تلاش نافرجام مخالفان الکاظمی برای حذف او می دانند و برخی دیگر آن را طراحی شده از سوی شخص نخست وزیر تلقی می کنند.