دانش و فناوری
کد خبر : 16724
یکشنبه - 16 آبان 1400 - 10:53

کره شمالی رزمایش توپخانه‌ای انجام داد

نیروهای مکانیزه توپخانه ارتش کره شمالی با انجام یک رزمایش به طور رقابتی اهداف دشمن فرضی را گلوله باران کردند.

نیروهای مکانیزه توپخانه ارتش کره شمالی با انجام یک رزمایش به طور رقابتی اهداف دشمن فرضی را گلوله باران کردند.