دانش و فناوری
کد خبر : 16717
یکشنبه - 16 آبان 1400 - 08:39

واکنش آمریکا به خبر سوء قصد به جان الکاظمی

وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه حمله پهپادی گزارش شده به اقامتگاه الکاظمی نخست وزیر عراق را دنبال می کنیم، آن را محکوم کرد.

وزارت امور خارجه آمریکا با بیان اینکه حمله پهپادی گزارش شده به اقامتگاه الکاظمی نخست وزیر عراق را دنبال می کنیم، آن را محکوم کرد.