دانش و فناوری
کد خبر : 16590
جمعه - 14 آبان 1400 - 08:28

حکم توقف تحقیقات در پرونده انفجار بیروت صادر شد

دادگاه تجدیدنظر لبنان حکم توقف تحقیقات قاضی «طارق بیطار» در پرونده انفجار بندر بیروت را صادر کرد.

دادگاه تجدیدنظر لبنان حکم توقف تحقیقات قاضی «طارق بیطار» در پرونده انفجار بندر بیروت را صادر کرد.