دانش و فناوری
کد خبر : 16570
جمعه - 14 آبان 1400 - 04:31

اسلام‌آباد مخالف تنش‌آفرینی در خلیج فارس است

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید بر اهمیت صلح و ثبات در همسایگی خود، اعلام کرد: اسلام‌آباد با هرگونه تنش آفرینی و اقدام بی ثبات کننده در خلیج فارس مخالف است.

سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان با تاکید بر اهمیت صلح و ثبات در همسایگی خود، اعلام کرد: اسلام‌آباد با هرگونه تنش آفرینی و اقدام بی ثبات کننده در خلیج فارس مخالف است.