دانش و فناوری
کد خبر : 16543
پنجشنبه - 13 آبان 1400 - 16:52

فروش مونالیزای تقلبی در یک حراج

یکی از نخستین‌ نسخه‌های بازآفرینی‌شده تابلو نقاشی مشهور «مونالیزا» در یک حراجی ارائه خواهد شد.

یکی از نخستین‌ نسخه‌های بازآفرینی‌شده تابلو نقاشی مشهور «مونالیزا» در یک حراجی ارائه خواهد شد.