دانش و فناوری
کد خبر : 16410
سه شنبه - 11 آبان 1400 - 08:31

آمار قربانیان جهانی کرونا بیشتر از ارقام رسمی است

سازمان بهداشت جهانی با در نظر گرفتن مرگ مستقیم و غیرمستقیم ناشی از ابتلا به کرونا، اعلام کرد رقم واقعی می‌تواند دو تا سه برابر ارقام رسمی باشد.

سازمان بهداشت جهانی با در نظر گرفتن مرگ مستقیم و غیرمستقیم ناشی از ابتلا به کرونا، اعلام کرد رقم واقعی می‌تواند دو تا سه برابر ارقام رسمی باشد.