دانش و فناوری
کد خبر : 16352
دوشنبه - 10 آبان 1400 - 10:49

خرید موشک اسرائیلی از سوی جمهوری آذربایجان

نیروی هوایی جمهوری آذربایجان اخیراً تعدادی موشک‌ هوا به هوای Python-۵ از رژیم صهیونیستی خریداری کرده است.

نیروی هوایی جمهوری آذربایجان اخیراً تعدادی موشک‌ هوا به هوای Python-۵ از رژیم صهیونیستی خریداری کرده است.