دانش و فناوری
کد خبر : 16255
شنبه - 8 آبان 1400 - 20:27

نگرانی‌آمریکا‌و‌تروئیکای‌اروپایی‌از‌برنامه‌هسته‌ای‌ایران

رهبران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای از ایران خواستند “از فرصت پیش‌رو برای حفظ برجام” استفاده کند.

رهبران آمریکا، انگلیس، فرانسه و آلمان در بیانیه‌ای از ایران خواستند “از فرصت پیش‌رو برای حفظ برجام” استفاده کند.