دانش و فناوری
کد خبر : 15178
سه شنبه - 5 مرداد 1400 - 21:27

رسوایی مالی بی سابقه در واتیکان

محاکمه دستیار سابق پاپ فرانسیس، کاردینال آنجلو بچیو ۷۳ ساله در ارتباط با فساد مالی و برداشت از مبالغ خیریه و سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون پوندی زیانده در لندن امروز سه شنبه آغاز شد.

محاکمه دستیار سابق پاپ فرانسیس، کاردینال آنجلو بچیو ۷۳ ساله در ارتباط با فساد مالی و برداشت از مبالغ خیریه و سرمایه گذاری ۳۰۰ میلیون پوندی زیانده در لندن امروز سه شنبه آغاز شد.