دانش و فناوری
کد خبر : 15094
دوشنبه - 4 مرداد 1400 - 20:27

بزرگترین آتش‌سوزی در کالیفرنیا و تهدید هزاران سازه

بزرگترین آتش سوزی در کالیفرنیای آمریکا که تاکنون ساختمان‌های متعددی را سوزانده و تخریب کرده است، هزاران سازه دیگر را تهدید می‌کند.

بزرگترین آتش سوزی در کالیفرنیای آمریکا که تاکنون ساختمان‌های متعددی را سوزانده و تخریب کرده است، هزاران سازه دیگر را تهدید می‌کند.