دانش و فناوری
کد خبر : 14962
شنبه - 2 مرداد 1400 - 08:27

حمله داعش جان سه پلیس فدرال عراق را گرفت

سه پلیس فدرال عراق در حمله داعش در منطقه روستایی “کرح قازان ” در شمال این کشور کشته شده اند.

سه پلیس فدرال عراق در حمله داعش در منطقه روستایی “کرح قازان ” در شمال این کشور کشته شده اند.