دانش و فناوری
کد خبر : 14874
پنجشنبه - 31 تیر 1400 - 13:52

بایدن: حرف‌های رئیس جمهور چین شوخی نیست

رئیس جمهوری آمریکا گفت، شی جینپینگ همتای چینی او قویا باور دارد که آینده به دست الیگارش‌ها و نه دموکراسی‌ها تعیین میشود.

رئیس جمهوری آمریکا گفت، شی جینپینگ همتای چینی او قویا باور دارد که آینده به دست الیگارش‌ها و نه دموکراسی‌ها تعیین میشود.