دانش و فناوری
کد خبر : 14866
پنجشنبه - 31 تیر 1400 - 12:30

پاسخ عربستان به استفاده از جاسوس افزار اسرائیلی

تلویزیون سعودی به نقل از یک منبع رسمی، گزارش رسانه ها در مورد “استفاده عربستان از جاسوس افزار در ارتباطات” را رد کرد.

تلویزیون سعودی به نقل از یک منبع رسمی، گزارش رسانه ها در مورد “استفاده عربستان از جاسوس افزار در ارتباطات” را رد کرد.