دانش و فناوری
کد خبر : 14812
چهارشنبه - 30 تیر 1400 - 08:40

«پوتین» و «علی اف» در مسکو دیدار کردند

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای آذربایجانی خود، از او بابت یافتن راه حلی مصالحه جویانه بر سر مناقشه قره باغ قدردانی کرد.

رئیس جمهور روسیه در دیدار با همتای آذربایجانی خود، از او بابت یافتن راه حلی مصالحه جویانه بر سر مناقشه قره باغ قدردانی کرد.