دانش و فناوری
کد خبر : 14708
دوشنبه - 28 تیر 1400 - 17:27

بازیگر نظم و قانون به قتل متهم شد

ایسیا استوکس، بازیگر سریال «نظم و قانون» متهم به قتل فردی در نیویورک شد.

ایسیا استوکس، بازیگر سریال «نظم و قانون» متهم به قتل فردی در نیویورک شد.