دانش و فناوری
کد خبر : 14659
یکشنبه - 27 تیر 1400 - 15:30

دلیل اقدامات مشکوک ثروتمندان افسانه‌ای چین چیست؟

چین کمونیست حتی در بحبوحه شیوع کرونا و فلج شدن اقتصاد جهان نیز با رشد شگفت‌انگیز ثروت میلیاردرهایش دنیا را متحیر کرد اما اکنون اقدامات خیریه این ثروتمندان افسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و تحلیلگران به دنبال علت آن هستند.

چین کمونیست حتی در بحبوحه شیوع کرونا و فلج شدن اقتصاد جهان نیز با رشد شگفت‌انگیز ثروت میلیاردرهایش دنیا را متحیر کرد اما اکنون اقدامات خیریه این ثروتمندان افسانه‌ای مورد توجه قرار گرفته و تحلیلگران به دنبال علت آن هستند.