دانش و فناوری
کد خبر : 14625
شنبه - 26 تیر 1400 - 22:27

حکم قاضی آمریکایی درمورد پذیرش مهاجران

یک قاضی فدرال آمریکا با غیرقانونی دانستن برنامه حمایت از مهاجرانی که در سن کودکی وارد خاک این کشور شده اند، پذیرش درخواست‌های تازه را برای دریافت حمایت در برابر بازگردانده شدن به کشور مبدا، متوقف کرد.

یک قاضی فدرال آمریکا با غیرقانونی دانستن برنامه حمایت از مهاجرانی که در سن کودکی وارد خاک این کشور شده اند، پذیرش درخواست‌های تازه را برای دریافت حمایت در برابر بازگردانده شدن به کشور مبدا، متوقف کرد.