دانش و فناوری
کد خبر : 14570
شنبه - 26 تیر 1400 - 07:31

آمریکا مقصر اصلی وضعیت بحرانی لبنان است

یک مقام بلندپایه حزب الله با تأکید بر اینکه آمریکا مقصر اصلی اوضاع آشفته کنونی در لبنان است، گفت که فتنه آمریکایی هر نقطه از منطقه را که در آن شرافت و مقاومت یافت شود، موردهجمه قرار می‌دهد.

یک مقام بلندپایه حزب الله با تأکید بر اینکه آمریکا مقصر اصلی اوضاع آشفته کنونی در لبنان است، گفت که فتنه آمریکایی هر نقطه از منطقه را که در آن شرافت و مقاومت یافت شود، موردهجمه قرار می‌دهد.